kontakt

UWAGA - OFERTA PRACY

Zakład Materiałów Pędnych i Smarów prowadzi aktualnie rekrutację na następujące stanowiska:
inżynier (chemik)
technik / laborant

Szczegóły -> link do oferty

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Zakład Materiałów Pędnych i Smarów

01-163 Warszawa, ul. Ostroroga 35A

tel. 261 851 400

fax. 261 851 601

 

Kierownik Zakładu – mjr mgr inż. Tomasz BIAŁECKI
tel.
261 851 406 / tel. 885 661 130, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kierownik Laboratorium – dr inż. Wojciech DZIĘGIELEWSKI
tel.
261 851 418, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kierownik Pracowni Badań Laboratoryjnych– mgr inż. Grażyna KARP
tel.
261 851 408, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kierownik Pracowni Urządzeń i Technologii MPS – dr inż. Bolesław GIEMZA

tel. 261 851 155, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Na skróty

Nasz Instytut

maly

Posiadane certyfikaty

Certyfikaty

ISO

AQAP