kontakt

OFERTA PRACY:      inżynier (chemik)      technik / laborant

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Zakład Materiałów Pędnych i Smarów
01-163 Warszawa, ul. Ostroroga 35A

tel. 261 851 400
fax. 261 851 601

 

Kierownik Zakładu
mjr dr inż. Tomasz BIAŁECKI
tel.
261 851 406 / tel. 885 661 130
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kierownik Laboratorium / Kierownik Pracowni Badań Laboratoryjnych
mgr inż. Marta SKOLNIAK
tel.
261 851 428
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kierownik Pracowni Urządzeń i Technologii MPS
dr inż. Bolesław GIEMZA
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Na skróty

Nasz Instytut

maly

Posiadane certyfikaty

Certyfikaty

ISO

AQAP