W realizacji

UWAGA - OFERTA PRACY

Zakład Materiałów Pędnych i Smarów prowadzi aktualnie rekrutację na następujące stanowiska:
inżynier (chemik)
technik / laborant

Szczegóły -> link do oferty

"Badania nad technologią wytwarzania biodegradowalnych środków smarowych o zwiększonej odporności na utlenianie i polepszonych właściwościach niskotemperaturowych".
 
Projekt realizowany jest w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - "Program Badań Stosowanych".
Zakończenie projektu przewidziane jest na 2016 rok.
Celem projektu jest opracowanie technologii i wyprodukowanie biodegradowalnych środków smarowych posiadających
szczególnewłaściwości niskotemperaturowe i zwiększoną odpornośc na utlenianie.

Na skróty

Nasz Instytut

maly

Posiadane certyfikaty

Certyfikaty

ISO

AQAP