PRACA

OFERTA PRACY

Zakład Materiałów Pędnych i Smarów, będący jednym z 11 zakładów badawczych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, poszukuje osób do pracy w akredytowanym Laboratorium Materiałów Pędnych i Smarów zajmującym się badaniem produktów dostarczanych do Sił Zbrojnych RP i na rynek cywilny, takich jak: paliwa płynne, oleje smarowe, smary plastyczne, płyny specjalne.

- - -

Stanowisko: inżynier (chemik)

 

Wymagania:
wykształcenie kierunkowe (studia I lub II stopnia) na kierunku chemia lub kierunkach pokrewnym;
chęć do doskonalenia i poszerzania umiejętności;
samodzielność w prowadzeniu badań;
znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym analizę dokumentów (normy, itp.) i prowadzenie korespondencji elektronicznej z zagranicznymi dostawcami
umiejętność obsługi sprzętu biurowego, pracy przy komputerze – znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows wraz z pakietem Microsoft Office;
posiadanie prawa jazdy kategorii B będzie dodatkowym atutem (nie jest to warunek konieczny).

 

Opis zadań:
prowadzenie i wykonywanie badań laboratoryjnych;
analiza wyników badań;
opracowywanie raportów i sprawozdań z badań;
prowadzenie dokumentacji zgodnie z przyjętym w laboratorium systemem jakości;
przygotowywanie ofert dla klientów i zapytań do dostawców;
udział w projektach i pracach badawczych.

 

Instytut oferuje:
zatrudnienie na pełny etat na podstawie umowy o pracę;
stabilność zatrudnienia;
premie motywacyjne i okolicznościowe;
dodatki: za pracę w warunkach szkodliwych i staż pracy;
dodatkowe świadczenia socjalne, takie jak: ubezpieczenie w prywatnej służbie zdrowia, wczasy pod gruszą, dopłaty do wypoczynku zorganizowanego;
podnoszenie kwalifikacji;
możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w pracy w akredytowanym laboratorium działającym zgodnie z wymaganiami normy ISO 17025;
przyjazne i koleżeńskie środowisko pracy.

 

Mając na uwadze, że Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk technicznych, istnieje możliwość rozwoju naukowego.

 

CV lub dodatkowe pytania należy kierować do Kierownika Zakładu
mjr mgr inż. Tomasz BIAŁECKI
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 885 661 130

- - -

Stanowisko: technik / laborant

 

Wymagania:
min. wykształcenie średnie, preferowane wykształcenie średnie chemiczne (zawód: technik analityk lub pokrewny);
chęć do doskonalenia i poszerzania umiejętności;
samodzielność w wykonywaniu badań i prac technicznych;
posiadanie prawa jazdy kategorii B będzie dodatkowym atutem (nie jest to warunek konieczny).

 

Opis zadań:
wykonywanie badań laboratoryjnych;
dokumentacja wyników badań;
nadzór wyposażenia pomiarowego i badawczego;
wykonywanie prac technicznych.

 

Instytut oferuje:
zatrudnienie na pełny etat na podstawie umowy o pracę;
stabilność zatrudnienia;
premie motywacyjne i okolicznościowe;
dodatki: za pracę w warunkach szkodliwych i staż pracy;
dodatkowe świadczenia socjalne, takie jak: ubezpieczenie w prywatnej służbie zdrowia, wczasy pod gruszą, dopłaty do wypoczynku zorganizowanego;
podnoszenie kwalifikacji;
możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w pracy w akredytowanym laboratorium działającym zgodnie z wymaganiami normy ISO 17025;
przyjazne i koleżeńskie środowisko pracy.


CV lub dodatkowe pytania należy kierować do Kierownika Zakładu

mjr mgr inż. Tomasz BIAŁECKI
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 885 661 130

Na skróty

Nasz Instytut

maly

Posiadane certyfikaty

Certyfikaty

ISO

AQAP