technik / laborant

OFERTA PRACY:      inżynier (chemik)      technik / laborant

OFERTA PRACY

Zakład Materiałów Pędnych i Smarów, będący jednym z 10 zakładów badawczych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, poszukuje osób do pracy w akredytowanym Laboratorium Materiałów Pędnych i Smarów zajmującym się badaniem produktów dostarczanych do Sił Zbrojnych RP i na rynek cywilny, takich jak: paliwa płynne, oleje smarowe, smary plastyczne, płyny specjalne.

- - -

Stanowisko: technik / laborant

 

Wymagania:
min. wykształcenie średnie, preferowane wykształcenie techniczne lub chemiczne;
chęć do doskonalenia i poszerzania umiejętności;
samodzielność w wykonywaniu badań i prac technicznych;
posiadanie prawa jazdy kategorii B będzie dodatkowym atutem (nie jest to warunek konieczny).

 

Opis zadań:
wykonywanie badań laboratoryjnych;
dokumentacja wyników badań;
nadzór wyposażenia pomiarowego i badawczego;
wykonywanie prac technicznych.

 

Instytut oferuje:
zatrudnienie na pełny etat na podstawie umowy o pracę;
stabilność zatrudnienia;
premie motywacyjne i okolicznościowe;
dodatki: za pracę w warunkach szkodliwych i staż pracy;
dodatkowe świadczenia socjalne, takie jak: ubezpieczenie w prywatnej służbie zdrowia, wczasy pod gruszą, dopłaty do wypoczynku zorganizowanego;
podnoszenie kwalifikacji;
możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w pracy w akredytowanym laboratorium działającym zgodnie z wymaganiami normy ISO 17025;
przyjazne i koleżeńskie środowisko pracy.

 

CV lub dodatkowe pytania należy kierować do Kierownika Zakładu
mjr dr inż. Tomasz BIAŁECKI
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 885 661 130

Na skróty

Nasz Instytut

maly

Posiadane certyfikaty

Certyfikaty

ISO

AQAP