Działalność normalizacyjna

W Zakładzie MPS prowadzonyjest sekretariat Podkomitetu 7 ds. Zaopatrywania Mundurowego, Żywnościowego oraz Materiałów Pędnych i Smarów. Podkomitet jest częścią KT 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia. Przewodniczącym KT 176 i PK 7 jest dr inż. Wojciech Dzięgielewski. Zakład uczestniczy w pracach normalizacyjnych, które obejmują opracowywanie norm obronnych z zakresu mps, prac analityczno-badawczych z zakresu mps, nowelizowanie norm obronnych i wprowadzenie przeglądów aktualności norm obronnych.

Pracownicy Zakładu MPS są autorami ok. 110 norm obronnych.

Tylko w 2013 roku opracowano następujące prace analityczno-badawcze:

1) AB 11/7/98 Analiza dokumentów normalizacyjnych NATO dotyczących materiałów pędnych i smarów w zakresie paliw pod kątem możliwości ich wdrożenia w dokumentach Sił Zbrojnych RP .

2) AB 11/7/99 Analiza dokumentów normalizacyjnych NATO dotyczących techniki i zaopatrzenia w materiały pędne i smary pod kątem możliwości ich wdrożenia w dokumentach Sił Zbrojnych RP.

3) AB 12/7/70 Analiza dokumentów normalizacyjnych NATO dotyczących materiałów pędnych i smarów w zakresie olejów smarowych (O), pod kątem możliwości ich wdrożenia w dokumentach Sił Zbrojnych RP .

4) AB 12/7/71 Analiza dokumentów normalizacyjnych NATO dotyczących materiałów pędnych i smarów w zakresie smarów (G) i produktów specjalnych (S), pod kątem możliwości ich wdrożenia w dokumentach Sił Zbrojnych RP.

5) AB 12/7/72 Analiza dokumentów normalizacyjnych NATO dotyczących materiałów pędnych i smarów w zakresie cieczy hydraulicznych (H) i środków konserwujących (C), pod kątem możliwości ich wdrożenia w dokumentach Sił Zbrojnych RP.

Pracownicy Zakładu MPS uczestniczą także w pracach normalizacyjnych w KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych.

Na skróty

Nasz Instytut

maly

Posiadane certyfikaty

Certyfikaty

ISO

AQAP