Krajowy Ośrodek Badawczy Inteligentnych Materiałów Kompozytowych

Zakłada Materiałów Pędnych i Smarów współuczestniczy w projekcie pt.: „Krajowy Ośrodek Badawczy Inteligentnych Materiałów Kompozytowych” (numer RPMA01.01.00-14-9841/17) dofinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, którego beneficjentem jest Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

 

Tytuł projektu: Krajowy ośrodek badawczy inteligentnych materiałów kompozytowych
Numer: RPMA01.01.00-14-9841/17
Beneficjent: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Oś priorytetowa: I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce
Typ projektów: Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostek naukowych
Działanie: 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych
Całkowita wartość projektu: 24 222 477,86 zł
Kwota dofinansowania: 15 588 737,07 zł

 

Inwestycja ma na celu zbudowanie wysoce specjalizowanego zaplecza laboratoryjnego, niezbędnego do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych. W ramach struktur ITWL powstanie Krajowy Ośrodek Badawczy Inteligentnych Materiałów Kompozytowych, którego zadaniem będzie opracowywanie i badanie innowacyjnych materiałów dla przemysłu lotniczego oraz sektorów wysokich technologii. Głównym celem badawczym jest opracowanie inteligentnego poszycia dla statku powietrznego ze zintegrowaną w powłoce kompozytowej warstwą komunikacyjną oraz niezbędnymi czujnikami wielkości fizycznych. Laboratoria Krajowego Ośrodka Badawczego Inteligentnych Materiałów Kompozytowych umożliwią integrację w materiałach kompozytowych światłowodowego i elektrycznego medium transmisji danych, linii zasilania, różnego rodzaju czujników, sterowników mikroprocesorowych i układów transmisji danych.

Utworzony zespół laboratoriów dostarczy narzędzi do skoordynowanych prac nad nowymi technologiami materiałów inteligentnych zawierających w sobie medium sensoryczno-transmisyjne, czyli tzw. „poszycie sensoryczno – transmisyjne”. Urządzenia do badań wytrzymałościowych będą wykorzystywane w zakresie naukowym oraz do współpracy z przemysłem w zakresie badawczym podczas seryjnej produkcji. W zakresie naukowym, będą prowadzone badania w konsorcjach naukowych z jednostkami badawczymi zajmującymi się chemiczną oraz fizyczną modyfikacją włókien mającą na celu osiągnięcie określonych właściwości. Urządzenia pozwolą także na weryfikację wytrzymałości zmodyfikowanych materiałów na potrzeby prowadzonej działalności ITWL w zakresie produkcji specjalnych kompozytowych elementów lotniczych oraz napraw struktur kompozytowych i metalowych z wykorzystaniem kompozytów.

Utworzenie Krajowego Ośrodka Badawczego Inteligentnych Materiałów Kompozytowych jako ogólnopolskiego Centrum kompetencyjnego przyczyni się do ukierunkowania realizowanych w kraju prac badawczych dotyczących nowych technologii materiałowych, w tym także materiałów inteligentnych stosowanych w branży lotniczej, na dziedziny, które mają lub będą miały decydujący wpływ na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki.

 

KOBIMK Tabliczka

Na skróty

Nasz Instytut

maly

Posiadane certyfikaty

Certyfikaty

ISO

AQAP