Wdrożenia i patenty

Uzyskane patenty:

 • Urządzenie do uzdatniania paliw
 •  Smar uniwersalny do techniki wojskowej oraz sposób jego wytwarzania
 •  Smar lotniczy wielofunkcyjny oraz sposób otrzymywania smaru lotniczego wielofunkcyjnego
 •  Smar przekładniowy
 •  Smar uszczelniający grafitowany
 •  Biodegradowalny smar wielofunkcyjny
 •  Olej hydrauliczny
 •  Olej przekładniowy
 •  Biodegradowalny środek do smarowania zwrotnic i rozjazdów trakcji szynowych
 •  Środek ekologiczny uodparniający drewno na procesy gnilne i wpływy atmosferyczne
 •  Środek do usuwania zabrudzeń, a zwłaszcza wosków, z powierzchni materiałów
 •  Wielofunkcyjny środek konserwacyjny


Opracowania:

 • Opracowanie i wdrożenie do eksploatacji w Marynarce Wojennej paliwa okrętowego kod NATO F-75.
 • Opracowanie technologii produkcji paliwa F-34 opartego na bazach krajowych producentów paliw do turbinowych silników lotniczych.
 • Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania i zwalczania skażeń mikrobiologicznych paliw w Marynarce Wojennej RP.
 • Opracowanie koncepcji i procedur systemy monitorowania i zwalczania skażeń mikrobiologicznych w Siłach Powietrznych RP.
 • Współudział w opracowaniu technologii produkcji oraz zasad eksploatacji w warunkach krajowych dodatków zapobiegających krystalizacji wody w paliwach lotniczych o kodzie NATO S-748 i S-1745.
 • Opracowanie i wdrożenie instrukcji o utrzymaniu i kontroli jakości materiałów pędnych i smarów w wojsku.
 • Opracowanie i współudział we wdrożeniu jednolitego paliwa pola walki.
 • Opracowanie metodyki badania powłok na zbiornikach do długoterminowego przechowywania paliw ciekłych w Siłachzbrojnych RP.
 • Opracowanie:
   • Norm Obronnych,
   • Wojskowych Tymczasowych Warunków Technicznych MPS,
   • Metodyk Badawczych MPS.

Na skróty

Nasz Instytut

maly

Posiadane certyfikaty

Certyfikaty

ISO

AQAP