Opinie i Ekspertyzy

Wykonujemy ekspertyzy dotyczące:

 

 • jakości paliw i cieczy roboczych
 • stanów awaryjnych układów paliwowych silników spalinowych
 • stanów awaryjnych układów smarowania silników spalinowych
 • stanów awaryjnych układów smarowania maszyn
 • stanu zbiorników paliwowych w zakresie skażeń mikrobiologicznych
 • ustalenia okresów przechowywania paliw i cieczy roboczych o
 • ustalenia oddziaływań paliw i cieczy roboczych na materiały konstrukcyjne
 • oceny możliwości przedłużania okresów przechowywania paliw i cieczy roboczych
 • oddziaływania paliw i cieczy roboczych na powłoki ochronne maszyn i urządzeń dystrybucyjno-magazynowych
 • doboru cieczy roboczych do nowowprowadzanej techniki
 • doboru zamienników cieczy roboczych do urządzeń już eksploatowanych
 • wpływu zastosowanego środka smarowego lub paliwa na możliwość wystąpienia awarii maszyn
 • określenia wymagań jakościowych dla płynów eksploatacyjnych na potrzeby wdrożenia do nowych urządzeń technicznych
 • emisji spalin silników tłokowych i turbinowych
 • oceny przyczyn zużywania części maszyn

Na skróty

Nasz Instytut

maly

Posiadane certyfikaty

Certyfikaty

ISO

AQAP