Historia

Zakład Materiałów Pędnych i Smarów powstał w wyniku włączenia Wojskowego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Sł. MPS w struktury Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie.

Tradycje WOBR Sł. MPS sięgają czasów sprzed II wojny światowej, kiedy utworzono pierwsze na potrzeby wojska Laboratorium Chemiczne. Zadaniem laboratorium była w pierwszym rzędzie kontrola jakości mps oraz liczne prace z dziedziny stosowania mps, poprawy jakości i doboru zamienników. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat Laboratorium Chemiczne było przeformowywane w kolejne instytucje naukowo-badacze i badawczo-rozwojowe. W 1990 roku w wyniku kolejnej reorganizacji powstał Wojskowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Służby MPS jako resortowa jednostka badawczo-rozwojowa. W 2006r. WOBR Sł. MPS został przekształcony w zakład naukowo-badawczy, działający w strukturze ITWL.

Obecnie Zakład Materiałów Pędnych i Smarów, kierowany przez dr. inż. Jarosława SARNECKIEGO, tworzą dwie pracownie: Pracownia Badań Laboratoryjnych oraz Pracownia Urządzeń i Technologii MPS. W strukturze zakładu działa akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium Zakładu Materiałów Pędnych i Smarów. W ramach Zakładu swoją działalność prowadzi Sekretariat Podkomitetu nr 7 ds. Zaopatrywania Mundurowego, Żywnościowego oraz Materiałów Pędnych i Smarów Komitetu KT 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia. Pracownicy zakładu biorą ponadto udział w pracach Komitetu Technicznego nr 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych.

 

Na skróty

Nasz Instytut

maly

Posiadane certyfikaty

Certyfikaty

ISO

AQAP