Laboratorium

 

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji nr AB098) w zakresie badania przetworów naftowych i cieczy eksploatacyjnych, a także biokomponentów i biopaliw. Laboratorium Zakładu MPS uzyskało także akredytację Obronności i Bezpieczeństwa (certyfikat nr 11/MON/2017), uprawniającą do wykonywania badań jakościowych produktów nabywanych zgodnie z "Ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności
i bezpieczeństwa państwa" (Dz. U. Nr 235, poz. 1700).
Laboratorium funkcjonuje na bazie Pracowni Badań Laboratoryjnych. Wyposażone jest w nowoczesną oraz specjalistyczną aparaturę, wykorzystującą najnowsze technologie.

 

Certyfikat i zakres akredytacji PCA:

pdfLMPiS certyfikat PCA

pdfLMPiS zakres akredytacji PCA

 

Certyfikat i zakres akredytacji OiB:

pdfLMPiS certyfikat OiB

pdfLMPiS zakres akredytacji OiB

 

Laboratorium uzyskało również Certyfikat firmy Shell Aviation potwierdzający pozytywne przejście kontroli jakości przeprowadzonej przez firmę w dniach 23 i 24 kwietnia 2018 roku.

pdfLMPiS certyfikat Shell Aviation

 

Listy badań prowadzone w ramach zakresu elastycznego

 

Na skróty

Nasz Instytut

maly

Posiadane certyfikaty

Certyfikaty

ISO

AQAP